Phone: (8424) 7307 7979 Ext: 626 - Fax: (8424) 7307 7978
Email: cpm@admicro.vn

Các câu hỏi thường gặp
TƯ VẤN SẢN PHẨMCác thuật ngữ trong hệ thống

Lượt xem
Click
Người xem
CTR (Click through rate)
Impression hiệu quả
Unique Click & Unique Visitor (đơn vị thời gian tính toán 2 giá trị này là trong vòng 1 ngày)
Sự khác nhau giữa Click (Admicro) & Visit (Google Analytics)
Số Impressions từng ngày> Maximum impressions/ ngày