CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẢN PHẨM BOX APP


 • 1. Đối tượng áp dụng:

  • Khách hàng ký hợp đồng Box App CPM Booking
 • 2. Thời gian áp dụng:

 • Từ 01/01/2014 đến 31/01/2014

 • 3. Nội dung chương trình khuyến mãi:

 • Box App CPM Booking
  Đối với hợp đồng ký Box App CPM Booking được tặng 15% giá trị hợp đồng (sau giảm giá và trước thuế VAT) quy đổi ra một trong các sản phẩm sau:
  • Box App Self serving
  • Box App CPD, Box App CPD Multi Branding
  • Box App CPM Booking chạy theo cơ chế Mass
 • Phần KM chỉ được sử dụng cho nhãn hàng ký trên hợp đồng sau khi đã chạy hoàn thành lượng mua tương ứng và không quá 2 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng.
Chiến dịch tiêu biểu