Demo mẫu Box App

Mẫu: Full Image

Thumbnail:

Định dạng: .jpg, .jpeg, .png, .gif, và dung lượng tối đa 1024 KB

Kích thước:

300x600 px, tự động resize ảnh.

Số lượng:

tối đa 10 ảnh

Ảnh thumbnail:

60x60 px, tùy chọn phần hiển thị từ ảnh lớn
Có mũi tên click chuyển ảnh ở phần ảnh thumbnail, tự động đổi ảnh sau 5 giây
Mỗi ảnh được add 1 link video. Khi click “Play” video trên ảnh lớn, video mở ra và khi muốn tắt video, click vào dấu “X” ở góc phải.

Xêm thêm mẫu Box App
Chiến dịch tiêu biểu